Slaglille-Bjernede 4H

4H-logo til signatur

DA FORENINGSHUSET ER LUKKET AFHOLDES DER INGEN  AKTIVITETER I 4H I ØJEBLIKKET.

Vi håber at afholde børnedyrskue søndag 6. september. 

NYT AKTIVITETSPROGRAM FOR FORÅRET 2020 udgives når vi har fået styr på Corona.

Vi har startet projekt 4H FOR DE SMÅ i samarbejde med Slagelse og Løve-Ørslev 4H. Her inviterer vi hele familien og børn helt ned 3 år.

Hvis madskolerne afholdes bliver det  i år bliver i uge 27 på Borgerskolen i Sorø og uge 28 i Bjernede.

Ny dato for generalforsamling fastsættes når det er muligt.

Vi tilbyder aktiviteter og ture for børn. Vi lægger vægt på kreativitet, natur og mad. Vi laver hvert år et forårs- og efterårsprogram, hvor vi tilbyder blandt andet Kreative aktivitetshold (julegaveværksted) med alt lige fra maling på stof/glas/lys/træ o.l. – Store og små perler – Arbejde i træ, blandt andet brænde på træet – lave smykker – og alt andet hvad vi lige finder på.

Vi laver både mad over bål og i vores store køkken indendørs.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte Heidi på tlf/SMS: 27 63 35 88, på mail: heidimatthiesen1@gmail.com eller på facebook 4H Slaglille-Bjernede.

Når du skal gå til 4H skal du melde dig ind i 4H. Følg linket til 4H Øst.

 Vi holder generalforsamling i 4H lokalet mandag 30. marts kl 1900

Dagsorden:

 1. Valg af stemmetællere og dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det sidste år.
 3. Forslag til arbejdsplan og budget for det kommende år – herunder fastsættelse af kontingent.
  Kassereren fremlægger revideret regnskab.
 4. Status vedrørende muligheder for internet med henblik på afholdelse af E-sport. Information vedrørende ”4H for de små”.
 5. Indkomne forslag:
  Der er kommet forslag til sammenlægning af foreningens konti fra 7 til 2. Dette gennemgås på generalforsamlingen.
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  På valg til bestyrelsesmedlemmer er Heidi Matthiesen Løvenholdt (modtager genvalg) og Cecilie Skovager Lund (modtager ikke genvalg).
 7. På valg som suppleant er Line Fransson.
 8. Valg af revisor og suppleant – Jakob Dyhr og Ninna Wiese.
 9. EVT.